Potato Pancakes/ Placki

$14.90

Four pancakes served w a side of sour cream