Kao Peik Sen

$12.60

Veggie stock topped with cilantro green onion and black pepper.